Taken:
Stichting wijkplatform Revelsant is een van de vier wijkplatforms  in Emmeloord, opgericht door de gemeente Noordoostpolder. Samen met andere actieve bewoners vormt het de oren en ogen van de wijk Revelsant. Doel is de betrokkenheid en saamhorigheid in de wijk te bevorderen. Het wijkplatform is samen met het IGW-gebiedsteam ¹) actief op allerlei fronten:

Verbeteren van het leefklimaat:
Schoonhouden van de wijk,  met wijkschouw door de gemeente.

Verbeteren van de veiligheid:
Verkeer: Snelheid, parkeren, overlast op fietspaden.
Veiligheid: In de openbare ruimte: op schoolpleinen, overlast.

Verbeteren van voorzieningen:
Vissteiger bij Zuiderkroon.

Samen werken en samen leven:
Het behouden van een schoon milieu en kindvriendelijke wijk.


Activiteiten voor heel de wijk.
Dit laatste ook in overleg met de wijkvereniging.

Beheer Buurthuis
Op verzoek van de gemeente beheert en verhuurt het wijkplatform het buurthuis van de wijk.

¹) Het Integraal Gebiedsgericht Werken is een samenwerking tussen woningcorporatie Mercatus, Carrefour Welzijnsgroep Noordoostpolder, Politie Flevoland en de gemeente Noordoostpolder

En het vooral gezellig hebben met elkaar b.v. met gezamelijk eten in het eetcafe,
of reparatie bij repaircafe, of gewoon koffie drinken.

 
Voorzitter:                            Sintje Stevens
Secretaris:                           Agnes Hepping
Penningmeester:                 Nico van Bakkum
Bestuursleden:                    Brigitte Goldmann

© 2016 wijkplatform Revelsant Emmeloord