Revelsant                            
        De gezelligste wijk van Emmeloord 

Over ons


 

 Het wijkplatform is januari 2010 opgericht met als doel het bevorderen van de leefbaarheid van de wijk Revelsant in de ruimste zin van het woord.

Als stichting proberen we ons doel onder meer te verwezenlijken door:

·      signaleren en oplossen van knelpunten

·      houden van bijeenkomsten 

·      voeren van overleg met de gemeente Noordoostpolder

      en andere partners/instanties.

·      begeleiden van projecten voor het wijk met                             medewerking van de bewoners in de wijk.

·      organiseren van activiteiten voor de gehele buurt

 

Ons bestuur bestaat momenteel uit 3 bestuursleden.

 

Naast het bestuur hebben we voor de diverse activiteiten vrijwilligers werkzaam die het leuk vinden om iets voor onze buurt te betekenen.